O aplikaciji.

WebKnjigovodja


Web knjigovođa je web aplikacija koja ima dve sekcije: sekciju Obrasci koja je besplatna, i sekciju Programi koja se plaća. Sekcija Obrasci nalazi se kao treća opcija glavnog menija dok sekcija Programi je četvrta opcija glavnog menija. Glavni meni se nalazi na vrhu web stranice koju sad gledate, nakon Web Knjigovođa i Kontakt sledi Obrasci i Programi.

Komercijalno korišćenje programa

Komercijalno korišćenje programa pokrećete četvrtom opciju glavnog menija : Programi. Komercijalnu verziju možete koristiti samo kao registrovan korisnik.

Registracija korisnika

U aplikaciju webknjigovođa možete da se registrovati kao operator ili kao administrator. Proces registracije za oba naloga počinje na isti način : U osnovnom meniju kliknite na pretposlednji taster : Registracija, koji se nalazi kao drugi sa desne strane pored tastera Log in. Kad kliknete na taster Registracija treba da unesete e-mail kojim ćete pristupati programu. Osim e-mail-a, unosite i vašu šifru. Šifra mora imati bar jedno veliko slovo, bar jedno malo slovo, bar jedan specijalan znak. U slučaju da ne unesete pravilno šifru, program će vas upozoriti i neće vam dozvoliti dalji postupak registracije. Kad unesete ispravno šifru potrebno je da je ponovite u drugom polju : Ponovite šifru. Ako ste u oba polja uneli istu šifru kliknite na Registruj novi nalog i dobićete e-mail iz koga treba da potvrdite da je e-mail koji ste uneli validan. Kad ste kliknuli na taster Registruj novi nalog, otvoriće Vam se stranica na kojoj piše : Info Proverite vaš email i potvrdite nalog. Iz bezbednosnih razloga nalog morate potvrditi da bi mogli koristiti aplikaciju Web Knjigovođa. To i uradite. Otvorite Vaš e-mail u kome ćete pronaći mail sa naslovom Potvrda naloga. Otvorite ga i kliknite na plavi tekst : ovaj link. Kad to uradite otvoriće nam se web stranica webknjigovodja.rs Na kojoj će pisati da ste potvrdili e-mail čime je postupak registracije završen. Dalji postupak je logovanje. Nakon logovanja kliknite na polje pored Log in-a sa leve strane (U kome piše : Dobrodošao vaš@email.nesto ) i otvoriće vam se stranica za upravljanje nalogom. To je trenutak u kome određujete vašu ulogu : da li ste administrator ili operater. Ako ste administrator u polje email unesite email kojim ste registrovani na sajtu,a u slučaju da ste operater u polje email potrebno je da donesete email vašeg administratora. video

Registracija administratora

Nakon uspešne registracije u kojoj ćete se uveriti time što ste iz vašeg mejla otvorili sajt webknjigovodja.rs (klikom na : ovaj link u dobijenom e-mail-u) i na otvorenoj stranici imate Potvrdu, možete nastaviti postupak registracije Vas kao administratora. Da bi ste to učinili, ulogujte se, kliknite na drugo polje desno od polja log off (kliknite na svoj emejl u prvom redu stranice) i unesite u polje email na sredini stranice (iznad plavog tastera POŠALJI EMAIL) svoj email kojim ste registrovani na sajtu. Znači isti emejl sa koga ste obavili potvrdu naloga. Time ste kao administrator završili proces registracije. Nakon toga možete otvarati firme i davati prava operaterima za pristup podacima. video

Registracija operatera

Nakon uspešne registracije u kojoj ćete se uveriti time što ste iz vašeg mejla otvorili sajt webknjigovodja.rs (klikom na : ovaj link u dobijenom e-mail-u) i na otvorenoj stranici imate Potvrdu, možete nastaviti postupak registracije Vas kao operater. Da bi ste to učinili, ulogujte se, kliknite na drugo polje desno od polja log off (kliknite na svoj emejl u prvom redu stranice) i unesite u polje email na sredini stranice (iznad plavog tastera POŠALJI EMAIL) e-meil administratora koji je registrovan na sajtu iz Vaše firme kod nas na sajtu. Znači ako niste administrator, e-majl sa koga ste obavili potvrdu naloga NE TREBA da unesete, već email Vašeg administratora. Time ste kao operater završili proces registracije

Besplatno korišćenje programa

U sekciji sa obrascima (treća stavka menija u prvoj liniji web stranice ili kliknite ovde) pronađite obrazac koji želite da koristite, kliknite na njegov naziv, popunite ga podacima i : "odštampajte", sačuvajte na Vašem računaru ili jednostavno zatvorite bez snimanja. Snimanje podataka nije obavezno. Ako vam podaci trebaju za kasnije onda ih snimite. Automatsko snimanje je omogućeno jedino u sekciji Programi.

Prvi dostupan obrazac je obrazac KPO, knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika. Za početak unosite podatke o poreskom obvezniku, nakon čega Vam se otvara i sam KPO obrazac. Više o načinu kako da radite s KPO obrascem možete pogledati u videu.

Nakon što ste uneli podatke o poreskom obvezniku, vraća te se na knjigu o ostvarenom prometu paušalno oporezivih obveznika. Sad je potrebno da unesete stavke na obrascu. To radite tako što kliknete na taster nova stavka i unesete podatke koji će se pojaviti u KPO knjizi. Za početak unesite datum dokumenta, ili u desnom ćošku polja datum dokumenta odaberite datum na koju se dokument odnosi. Unesite opis, na primer faktura 1, pa unesite prihode od proizvoda i prihode od usluga. Neophodno je da unesete makar nulu u polju proizvodi tj. usluge čak i ako ih nema, tj. program ne prihvata prazno polje već mora da se unese makar 0. Nakon što ste uneli podatke reda kliknite na plavi taster Snimi. U slučaju da podatke ne želite da snimite, kliknite na Nazad na listu. Uneli je prvu stavku, odnosno prvi red KPO obrasca, pa ako postoji unesite drugi red na isti način. Plavi taster NOVA STAVKA, unesete podatke u tražena polja, kliknite na SNIMI i uradili ste knjigu o ostvarenom prometu paušalno oporezivih obveznika. Knjigu možete odštampati, odnosno pripremiti u pdf format. Sa fajlom pdf po želji štampate, šaljete emilom i tako dalje. Nakon što ste odštampali ili završili unošenje podatke možete snimiti KPO obrazac na Vaš računar. To radite preko trećeg tastera SNIMI KPO. Kad kliknete na spomenuti taster, fajl u json formatu biće sačuvan na vašem računaru. Možete ga ponovo učitati sledeći put kad dođete u web aplikaciju Web Knjigovođa. Tad uđete u obrazac KPO, idete na drugi taster UČITAJ KPO, odaberite odgovarajući json fajl (kpo.json u Downloads folderu) sa vašeg računara u kome su podaci snimljeni i učitajte. Odabrani podaci će se pojaviti na ekranu. Knjigu možete dopuniti sa novom stravkom ili odštampati.

Princip rada svih ostalih obrazaca isti je principu rada sa KPO obrascem, koji je u predhodnom pasusu opisan. Znači pristupite web stranici webknjigovodja.rs i kliknete na treću opciju glavnog menija Obrasci. Odaberete obrazac koji želite da radite, popunite ga ili sa vašeg računara učitate, dopunite, odštampate, odnosno napravite pdf fajl i snimite promene koje ste uradili kako bi sledeći put mogli da nastavite sa unosom ili štampom (izradom pdf fajla)