Uputstva


U odeljku sa obrascima (treća stavka menija u prvoj liniji web stranice ili kliknite ovde) pronađite obrazac koji želite da koristite, kliknite na njegov naziv, popunite ga podacima i : "odštampajte", sačuvajte na Vašem računaru ili jednostavno zatvorite bez snimanja.

Paušalci


KPO obrazac

Video primer popunjavanja knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika možete pogledati na ovom linku KPO obrazac.

Prvi korak u popunjavanju obrasca je unos podatka o poreskom obvezniku, nakon čega Vam se otvara KPO obrazac. U slučaju da preskočite ovaj korak klikom na Nazad na listu, sa naredne stranice koja Vam se otvara, moguće je vratitit se na ovaj korak klikom na taster Obveznik (ispod naslova Obrazac KPO)

Unos novog reda u KPO obazac

Prvi plavi taste NOVA STAVKA Vam omogućava unos novog reda u KPO knjigu. Klikom na taster otvara Vam se strana za unos : Datuma dokumenta, Opisa promene, faktursisanog prihoda od proizvoda i fakturisanog prihoda od usluga.

Učitavanje KPO obrasca

Ova opcija, drugi taster na stranici Obrazac KPO, ispoda naslova KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA, namenjena je učitavanju već snimljenih obrazaca KPO koje ste radili u ovom programu. Fajl sa podacima KPO obrasca se nalazi na Vašem računaru i treba da ga pronađete klikom na taster Odaberi datoteku (Chrome) tj. Pregled(FireFox). Nakon toga kliknite na Učitaj odabrani fajl i program učitati snimljene podatke. Bitno je napomenuti da se fajl zove kpo.json, ako ste ga jednom snimili na Vaš računar. Prilikom drugog snimanja fajl će dobiti naziv kpo(1).json i tako dalje (kpo(2).json,kpo(3).json,...) u zavisnosti od toga koliko puta budete snimali fajl na Vaš računar. Naziv fajla možete promenuti ali ekstenziju (.json) nemojte, jer program neće takav fajl učitati.

Snimanje KPO obrasca

Podatke koje ste uneli, program ne pamti. Komercijalna verzija programa čuva podatke na serveru, ali besplatna verzija KPO obrasca zahteva da podatke snimite sami ako želite kasnije da ih ponovo koristite. Klikom na taster SNIMI KPO, program će na Vašem računaru u Download folderu sačuvati kpo.json fajl. Ponovnim snimanjem, sam browser (Chrome, FireFox, ...) dodaje nazivu redne brojeve, tako da kad budete učitavali fajl, obradite pažnju na tu činjenicu kako bi učitali željene podatke.

Štampa KPO obrasca

Podatke koje ste uneli, možete odštampati preko tastera PDF. Odnosno, program će Vam napraviti kpo.pdf fajl, koji u zavisnosti od konfiguracije Vašeg računara možete štampati, slati email-om, snimiti na CD, itd. Neki browser-i omogućavaju direktan pregled PDF fajla i dalju manipulaciju njime te postupite sa pdf fajlom onako kako Vam je već uobičajena praksa.

Pomoć

Taster POMOĆ Vam omogućava da pogledate video snimak korišćenja KPO obrasca u web aplikaciji Web Knjigovođa. Podaci uneseni u video primeru su primer korišćenja programa i ne odnose se ninakavku konkretnu radnju ili pojedinca.

Faktura

Video primer popunjavanja fakture paušalno oporezovanih obveznika možete pogledati na ovom linku Fakturisanje paušalci.